Prawo Jazdy Piła Nauka jazdy Piła Kat A1 A2 A B BE C CE D‎ Szkoła Nauki Jazdy w Pile Kursy Prawa Jazdy Piła Tanio Najlepsza Szkoła Jazdy Piła Tani Kursy Nauki Jazdy Samochód Motor TIR Ciężarówka Przyczepa

Tel: 600-931-803 | Email: endzi-naukajazdy@wp.pl

SzkoleniaOkresowe

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:
 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1 i D1+E
Zakłada się, że każdy z uczestników kursu musi posiadać prawo jazdy kat. wymienionej powyżej. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego, w zakresie tematycznym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, obejmuje:
 1. 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego;
 2. 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.
Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego – cena jednego modułu 190 zł. Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
 1. 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
 2. 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
 • kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
 • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
 1. 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
 • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
 • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
 1. 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
 • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
 • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
 1. 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
 • kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
 • kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
 1. 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.