Prawo Jazdy Piła Nauka jazdy Piła Kat A1 A2 A B BE C CE D‎ Szkoła Nauki Jazdy w Pile Kursy Prawa Jazdy Piła Tanio Najlepsza Szkoła Jazdy Piła Tani Kursy Nauki Jazdy Samochód Motor TIR Ciężarówka Przyczepa

Tel: 600-931-803 | Email: endzi-naukajazdy@wp.pl

Kwalifikacja Wstępna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 125 poz. 874 z 2007 r.) reguluje całokształt problematyki, związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
 2. Zgodnie Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 246 USTAWY z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 39a. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:
 • 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
  • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną
  • C1 lub C1+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną
  • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
   • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
   • D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną ,
   • D1 lub D1+E – o ile przewóz wykonywany jest na regularnych liniach, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.
  • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii: D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
   • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z późn. zm.);
   • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
   • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
   • ukończyła szkolenie okresowe;
 1. Zgodnie Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701 USTAWY z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym w art. 39a. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:
 • ukończyła 21 lat;
 • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z późn. zm.);
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • uzyskała kwalifikacje wstępną;
 • ukończyła szkolenie okresowe;

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 2. studiuje od co najmniej sześciu miesięcy
  i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 3. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 1. kwalifikacji wstępnej – 280 godzin
 • część podstawowa – teoretyczna – 195 godzin
 • część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin
  • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny
 1. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – 140 godzin
 • część podstawowa – teoretyczna – 97 godzin
 • część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 33 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
  • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny
 1. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – 70 godzin
 • część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godzin
 1. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej – 35 godzin
 • część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 32,5 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin