Prawo Jazdy Piła Nauka jazdy Piła Kat A1 A2 A B BE C CE D‎ Szkoła Nauki Jazdy w Pile Kursy Prawa Jazdy Piła Tanio Najlepsza Szkoła Jazdy Piła Tani Kursy Nauki Jazdy Samochód Motor TIR Ciężarówka Przyczepa

Tel: 600-931-803 | Email: endzi-naukajazdy@wp.pl

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS PRAWO JAZDYKROK PO KROKU

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA KURS PRAWO JAZDY – KROK PO KROKU?

Aby przystąpić do kursu na prawo jazdy należy w pierwszej kolejności uzyskać tzw. PKK czyli PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Co to jest PKK?

To elektroniczny dokument, który generowany jest przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, do którego należy osoba, która ma zamiar zrobić prawo jazdy. Zawiera on dane i informację identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawo jazdy.

WIZYTA W URZĘDZIE!

Any uzyskać tzw. numer PKK osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii w pierwszej kolejności musi zgłosić się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO UZYSKANIA NUMERU PKK

-wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór do pobrania w wydziale komunikacji)

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców)

– jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 cm x 4,5 cm

– pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dotyczy kategorii AM, A1, B1, T)

– kserokopia posiadanego prawo jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy)

Ponadto, gdy jest to wymagane orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kategorii  C1, C, C1+E, C+E)

Po złożeniu odpowiednich dokumentów zostanie wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny numer PKK, który powoli na przystąpienie do kursu na prawo jazdy i egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

ZAPRASZAMY